Personvernerklæring og GDPR-policy

Behandling av personopplysninger
All personlig informasjon og persondata vil behandles konfidensielt og vil ikke utleveres til tredjeparter. Personopplysninger vil kun brukes internt, f.eks. for analyse av brukeradferd.

Nordic Lab utleveres kun personopplysninger hvis lovgivning eller en rettskjennelse krever det.

Personvernforordningen (GDPR)
En ny forordning ble innført i 2018, som et ledd i å beskytte EU-borgeres personvern. Vi som selskap må sørge for at personopplysningene dine lagres og brukes på en sikker og tilbørlig måte.

Les GDPR-policyen vår her

Informasjonskapsler på nettstedet vårt
Vi bruker ikke vedvarende informasjonskapsler på nettstedet vårt.

© Opphavsrettigheter
Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av lover om opphavsrettigheter og kan ikke kopieres, reproduseres eller distribueres på noen slags måte, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Nordic Lab.
Nedlasting eller kopiering av bildemateriale og/eller tekstmateriale er kun tillatt etter skriftlig tillatelse fra Nordic Lab.

Merkenavn/varemerker
Navn på produkter og selskaper på dette nettstedet kan være registrerte varemerker og beskyttede selskapsnavn, og de har kun identifiserende og forklarende formål.
Alle varemerker/navn tilhører sine respektive eiere.