Fryseskap

-25°C / MLT UPRIGHT

-45°C / LT UPRIGHT

-60°C / XLT UPRIGHT

-86°C / ULT UPRIGHT

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer