ULT U250

  • Fryser for midlertidig og langvarig lagring og/eller daglig bruk ved laboratorier, sykehus eller andre steder der vitenskapelig forskning gjøres og langsiktig lagring av sensitive prøver er nødvendig – f.eks. virus, bakterier, cellepreparater og vevsprøver.
  • Ideell når plassen er begrenset, men brukeren likevel trenger et fast lagringssted.
  • Enkel installasjon – fryseren har små utvendige mål og går gjennom alle vanlige dører, hvilket gjør den svært enkel å installere.
  • Et alternativ til de store fryseskapene, som man ofte må fjerne en vegg eller ta ut et vindu for å installere.
  • Todelt ettrinns kompressorsystem for kjøling. Holder en temperatur på min. -65 °C med kun én kompressor i bruk.
ULT U250

U250
Stativ uten B&D*
Stativ med B&D*
Bokshøyde
Ant. bokser
Ant. stativer
Totalt ant. bokser
Produktnr.
Produktnr.
50 mm

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

3

12

24

120

= 144

N321200

N321210

N322200

N322210

75 mm

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

3

12

12

72

= 84

N321300

N321310

N322300

N322310

100 mm

2 x 2 = 4

15

60

= 60

N321400

N322400

upright lab freezer
Funksjoner:

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer