MLT U250

  • Laboratoriefryser for kjølelagring av biologiske prøver, vaksiner og annet laboratoriemateriale.
  • Optimal for daglig og personlig bruk, fortsatt med vanlig lagringskapasitet.
  • Høy kjølestabilitet og temperaturenarthet som sørger for sikker kjølelagring.
  • Lite fotavtrykk og veldig enkel å installere i ethvert laboratorium etc.
  • Plug and play-oppsett, begrenset vedlikehold og ingen regelmessig service nødvendig.
MLT U250

U250
Stativ uten B&D*
Stativ med B&D*
Bokshøyde
Ant. bokser
Ant. stativer
Totalt ant. bokser
Produktnr.
Produktnr.
50 mm

4 x 2 = 8

5 x 2 = 10

3

12

24

120

= 144

N321200

N321210

N322200

N322210

75 mm

2 x 2 = 4

3 x 2 = 6

3

12

12

72

= 84

N321300

N321310

N322300

N322310

100 mm

2 x 2 = 4

15

60

= 60

N321400

N322400

Upright lab freezer for cold storage
Funksjoner:

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer

Trenger du informasjon om produktene våre?

Vi vil kontakte deg innen 24 timer